Vlassak Schildersbedrijf

AF-erkend

Herman Vlassak Schildersbedrijf de AF-erkende onderhoudsspecialist!
AF-erkende bedrijven werken volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling. Deze regeling is in 1995 ingevoerd op initiatief van FOSAG, de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalcoserverings- en glasbranche. Aan de AF-erkenningsregeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma’s.

Deze unieke regeling biedt de klant optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het AF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaat en over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-) garantie. In Nederland zijn ruim 1.500 AF-erkende bedrijven.

Een AF-erkend bedrijf:

  • beschikt over alle vereiste vak- en bedrijfstechnische diploma’s
  • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
  • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
  • hanteert uniforme garantieregelingen
  • wordt elke 3 jaar geïnspecteerd door een onafhankelijkdeskundigenbureau
  • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
  • weet de kosten voordelig te houden met een meerjaren onderhoudsplan
  • vraagt om uw tevredenheid!

Deken van Baarsstraat 41 • 6021 BG Budel • T 0495 - 496514 • info@hermanvlassak.nl